The Place of Literary Theory

La place de la théorie littéraire


TABLE OF CONTENTS

Argument
by Mircea Martin

WOLFGANG ISER
Why Theory?


MIRCEA MARTIN
Un éloge de Wolfgang Iser


REVIEWS

 • PAUL CORNEA, [Interpretation and Rationality], Interpretare și raționalitate (PAUL CERNAT)
 • VIRGIL NEMOIANU, Postmodernism & Cultural Identities. Conflicts and Coexistence (LUIGI BAMBULEA)
 • THOMAS PAVEL, [The Thinking Novel], Gândirea romanului (ROXANA EICHEL)
 • MIRCEA MARTIN (coordinator), [Forays into the Past and Present of Romanian Literary
 • Theory], Explorări în trecutul și în prezentul teoriei literare românești (DORICA BOLTAȘU NICOLAE)
 • GHEORGHE CRĂCIUN, [L’iceberg de la poésie moderne], Aisbergul poeziei moderne (MIRCEA MARTIN)
 • OVIDIU VERDEŞ, [Contemporary Literary Theory. Topics, Authors, Approaches], Teorie literară contemporană. Teme, autori, abordări (IRINA GEORGESCU)
 • CORIN BRAGA, Du paradis perdu à l’antiutopie aux XVIe-XVIIIe siècles; Les Antiutopies classiques (OVIDIU PECICAN)
 • PAUL CERNAT, [Retro-modernism in the Romanian Interwar Novel], Modernismul retro în romanul românesc interbelic (RUXANDRA CÂMPEANU)
 • HOREA POENAR, [The Sign of the Four], Semnul celor patru (MIRCEA MARTIN)
 • ION MANOLESCU, [Comic Strips and the Postmodern Canon], Benzile desenate şi canonul postmodern (ARABELLA STAN)
 • OANA FOTACHE, [Le divan de la critique. Discours de la méthode dans la critique roumaine d’après-guerre], Divanul criticii. Discurs asupra metodei în critica românească postbelică (DUMITRU TUCAN)
 • RODICA ILIE, [The Literary Manifesto. Poetics of the Avant-Garde in the Romanian Cultural Space], Manifestul literar. Poetici ale avangardei în spațiul cultural românesc (EVELINA OPREA)
 • RALUCA DUNĂ, [I, the Author], Eu, Autorul (MIRCEA MARTIN)
 • RAREȘ MOLDOVAN, Symptomatologies: A Study of the Problem of Legitimation in Late Modernity (RUXANDRA CÂMPEANU)